Historie

05.12.2008 20:59

 

Hrubý Rohozec během sedmi staletí

      Hrubý Rohozec má ve svých zdech zaznamenán čas více než sedmi staletí. Byl založen kolem roku 1280. Jednotlivá historická období ho stavebně ovlivnila, a to goticky, renesančně, barokně a také empírově, což je sloh na budově zámku nyní nejvíce patrný.

Zámek je až do dnešní doby neustále obýván. Spjat je s mnoha lidskými osudy. Již u vstupní brány na nás shlíží Johanka z Krajku, podporovatelka Jednoty bratrské. Na Zámek Hrubý Rohozec v 2. pol. 19. století.nádvoří do zdi vsazená náhrobní deska Albrechta Maxmiliána Des Fours, který byl ověnčen mnoha tituly, nám připomene pomíjivost lidského bytí.V zámecké obrazové galerii se setkáme s Louisem Des Fours, lotrinským vyslancem u dvora Rudolfa II. a také s Adletou Des Fours, dlouholetou přítelkyní Jana Evangelisty Purkyně. V jídelně nás bude sledovat pronikavý pohled válečníka z Valdštejnovy armády, Mikuláše Des Fours. S obdivem a v úctě se zahledíme na portrét se sympatickou tváří doktorky Marie Des Fours, která po celý svůj život čestně plnila poslání lékaře.

Hrubý Rohozec má bohaté interiéry. Do současnosti se dochovaly dvě knihovny, jídelna a zelený salón, které jsou s původním dobovým vybavením. Přes místnosti renesance, baroka, rokoka, klasicismu se přeneseme slohy 19. st. až na počátek století dvacátého, k secesi.

Dále je expozice zařízena ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze. Opět se zde promítají minulá staletí.

Zámek je obklopen menším přírodně-krajinářským parkem s drobnými kamenickými prvky z období romantismu.

—————

Zpět